Vår idé bygger på samlad kunskap

Som en liten företagsgrupp på en marknad med kolosser blir man automatiskt flexibel och kreativ. Man är helt enkelt tvungen att vara smartare.

ATT BYGGA PYRAMIDER

Receptet är en bred bas, ingenjörskonst, stabilitet och oväntat innehåll i kärnan. I HOAB Gruppen ingår tre företag med en gemensam bas i form av kunskap för byggbranschens behov. Vår kärna är summan av våra gemensamma krafter. Krafter som samarbetar på olika sätt i olika projekt.

I HOAB Gruppen finns samlad kompetens inom bygg- och eladministration, teleteknik och brandsäkerhet samt IT-verktyg för byggbranschens behov. Vi hanterar alla led i byggprocessen, från idé till förvaltning.

Varje företag har spetskompetens inom sitt område. Tillsammans ger vi helhetslösningar. Totalt i gruppen är vi ett sextiotal medarbetare; ingenjörer, designers, miljövetare och specialister av olika slag - alla med en gedigen bakgrund i branschen. Vi hanterar tillsammans ca 900 uppdrag för våra kunder inom näringsliv och offentlig sektor, främst i Öresundsregionen.

Genom att erbjuda utbildning, både i egen regi och tillsammans med universitet, högskolor samt etablerade utbildningsföretag, bidrar vi till ökad kunskap och utveckling inom våra verksamhetsområden.

SAMLAD KUNSKAP FÖR BYGGBRANSCHEN